1. Dane osobowe podane na stronie Flowshop.org są wykorzystywane jedynie do celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sklep zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  2. Flowshop.org nie udostępnia danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru (dane adresowe udostępniane są firmom kurierskim, firmą obsługującym proces płatności oraz firmom prowadzącym punkty odbioru osobistego).
  3. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Flowshop.org w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
  4. Dane będą przetwarzane przez Flowshop.org dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez Flowshop.org, przy czym klientowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie.
  5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
  6. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy Flowshop.org, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).