1. Jeżeli Klient zauważy, że otrzymany przez niego produkt posiada wady techniczne, jakościowe bądź inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyny reklamacji.
  2. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres info@flowshop.org, jak i w formie pisemnej na adres sklepu.
  3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
  4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep wskazuje Klientowi proponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. Sklep ponosi również koszty transportu reklamowanego produktu.
  5. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Sklep przedstawia Klientowi uzasadnienie odmowy.
  6. Przy odbiorze Klient powinien dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy wpisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk posiada kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki. Należy również bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem.